Elementor – Beit berel new teacher

Beit_Berl_LOGO_RGB_BLUE-04

המורים החדשים לומדים בבית ברל

המכללה האקדמית בית ברל מזמינה אתכם להצטרף למהפכת המורים החדשים ולהירשם לאחד ממסלולי הלימוד לתואר ראשון ושני בחינוך והכשרת אקדמאים להוראה

חושבים שאתם מתאימים להיות המורים החדשים?

ההרשמה נסגרת – מהרו להירשם!

מה זה המורה החדש בשבילי

הכשרת מורים במקצועות מבוקשים - כולם מרוויחים

השקעה בחינוך היא תמיד מהלך שמניב תשואה גבוהה מאוד, גם לתלמידים וגם למדינה שזוכה להון אנושי איכותי במיוחד שיתרום לפיתוחה. במיוחד ישנה תועלת רבה מהשקעה בלימודים בתחומים כמו פיזיקה, מתמטיקה ואנגלית, שהם בעלי חשיבות מרבית בעולם של היום.

הכשרת מורים במקצועות מבוקשים - כולם מרוויחים

השקעה בחינוך היא תמיד מהלך שמניב תשואה גבוהה מאוד, גם לתלמידים וגם למדינה שזוכה להון אנושי איכותי במיוחד שיתרום לפיתוחה. במיוחד ישנה תועלת רבה מהשקעה בלימודים בתחומים כמו פיזיקה, מתמטיקה ואנגלית, שהם בעלי חשיבות מרבית בעולם של היום.

חושבים שאתם מתאימים להיות המורים החדשים?

ההרשמה נסגרת – מהרו להירשם!