הזמנה לאירוע פרטי שיתקיים 
ביום ראשון: 22/01/23 בין השעות 21:00 – 18:00
טזורו, משה סנה 199, רמת השרון – צמוד לכפר הירוק
חניה חופשית

הזמנה לאירוע פרטי שיתקיים 
ביום ראשון: 22/01/23
בין השעות 21:00 – 18:00

טזורו, משה סנה 199, רמת השרון
צמוד לכפר הירוק
חניה חופשית

מלאו את פרטיכם והבטיחו את מקומכם עוד היום:

מלאו את פרטיכם והבטיחו את מקומכם
עוד היום:

מיהו משקיע כשיר?

יחיד, שמתקיימים בו אחד מאלו:
"מבחן שווי הנכסים" – השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8 מיליון ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת).
"מבחן גובה ההכנסה" – גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1.2 מיליון ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת) או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1.8 מיליון ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת); או-
"המבחן המשולב" – השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5 מיליון ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת) וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 600,000 ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת) או שגובה ההכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 900,000 ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת).

תאגיד, שמתקיימים בו אחד מאלו:
תאגיד שנמצא בבעלות מלאה של יחיד או יחידים העונים על סעיף 1 לעיל. תאגיד, למעט תאגיד שהתאגד למטרת רכישת ניירות ערף בהצעה מסוימת, שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון שקלים חדשים.