Logo
Logo

לראשונה בישראל:

קרן השקעות לתשתיות נדל״ן בארה״ב

המיועדת למשקיעים הכשירים

קרן השקעות לתשתיות נדל״ן בארה״ב המיועדת למשקיעים הכשירים

down-arrow

CiTYR סוגרת את 2021 בהצלחה ענקית: 

מימושים של מאות מיליוני דולרים, ביצועים מרשימים למשקיעים.

למה להשקיע בתשתיות נדל״ן בארה״ב?

השקעה אטרקטיבית ברמת סיכון נמוכה.

בתקופה שבה הזדמנויות ההשקעה הקונבנציונליות הולכות ופוחתות ישנה מגמה הן של גופים מוסדיים והן של משקיעים פרטיים בארה״ב להשקעה בקרנות ייחודיות הפועלות בתחומים של פיתוח תשתיות.

פיתוח תשתיות מאפשר צמיחה כלכלית ודחיפה לגידול האוכלוסייה. השקעה בקרן תשתיות היא בעלת גורם סיכון נמוך, מותאמת לסביבת אינפלציה גבוהה ומשתנה, סביבה עסקית דינאמית והיקף ביקושים גדול.

למה להשקיע בקרן תשתיות הנדל״ן של CiTYR?

אחרי שנים של ניסיון ותוצאות מוכחות בתחום ההשקעות בנכסים מניבים ובבניית תשתיות לשכונות מגורים, ויחד עם למעלה מ-1,000 משקיעים מישראל CityR  group משיקה את קרן התשתיות לשכונות בארה״ב, למשקיעים כשירים בישראל.

ההשקעה היא ישירות עם חברה בבעלות היזם אשר נמצאת בשטח ויודעת לזהות את העסקאות הטובות ביותר. 

ל- CityR צוות מקצועי בעל ניסיון של למעלה מעשור אשר מלווה כל משקיע בצורה אישית.

לראשונה בישראל! השקעה בתשתיות נדל״ן בארה״ב נפתחת בפני משקיעים ישראלים כשירים,
הירשמו חינם לוובינר הקרוב:

משדה תעופה לשכונה בתוך פחות מ-3 שנים
CiTYR רכשה שדה התעופה ביוסטון, טקסס, בשטח של 900 דונם, הקימה עליו תשתיות כהכנה לעיר שתוקם במקום. הפרויקט הסתיים בהצלחה ונמכר כולו בתוך פחות מ-3 שנים! עבור פרויקט זה, החברה זכתה במקום שני בתכנון השכונה היפה ביותר בארה״ב.
משדה תעופה לשכונה בתוך פחות מ-3 שנים
CiTYR רכשה שדה התעופה ביוסטון, טקסס, בשטח של 900 דונם, הקימה עליו תשתיות כהכנה לעיר שתוקם במקום. הפרויקט הסתיים בהצלחה ונמכר כולו בתוך פחות מ-3 שנים! עבור פרויקט זה, החברה זכתה במקום שני בתכנון השכונה היפה ביותר בארה״ב.
משדה תעופה לשכונה בתוך פחות מ-3 שנים
CiTYR רכשה שדה התעופה ביוסטון, טקסס, בשטח של 900 דונם, הקימה עליו תשתיות כהכנה לעיר שתוקם במקום. הפרויקט הסתיים בהצלחה ונמכר כולו בתוך פחות מ-3 שנים! עבור פרויקט זה, החברה זכתה במקום שני בתכנון השכונה היפה ביותר בארה״ב.
משדה תעופה לשכונה בתוך פחות מ-3 שנים
CiTYR רכשה שדה התעופה ביוסטון, טקסס, בשטח של 900 דונם, הקימה עליו תשתיות כהכנה לעיר שתוקם במקום. הפרויקט הסתיים בהצלחה ונמכר כולו בתוך פחות מ-3 שנים! עבור פרויקט זה, החברה זכתה במקום שני בתכנון השכונה היפה ביותר בארה״ב.

2021 – שנת שיא!

עד לסוף 2021 קנתה החברה למעלה מ- 8000 דונם, עליהם היא פיתחה ומפתחת 10 פרוייקטים. הפרויקטים כוללים מגרשים לבניית צמודי קרקע, שטחי מסחר, פארקים, שטחים ציבוריים ומתחמי מולטי פאמילי.
Icon.3
Icon.3

לראשונה בישראל! השקעה בתשתיות נדל״ן בארה״ב נפתחת בפני משקיעים ישראלים כשירים,
הירשמו חינם לוובינר הקרוב:

מיהו משקיע כשיר?

יחיד, שמתקיימים בו אחד מאלו:
"מבחן שווי הנכסים" – השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8 מיליון ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת).
"מבחן גובה ההכנסה" – גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1.2 מיליון ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת) או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1.8 מיליון ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת); או-
"המבחן המשולב" – השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5 מיליון ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת) וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 600,000 ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת) או שגובה ההכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 900,000 ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת).

תאגיד, שמתקיימים בו אחד מאלו:
תאגיד שנמצא בבעלות מלאה של יחיד או יחידים העונים על סעיף 1 לעיל. תאגיד, למעט תאגיד שהתאגד למטרת רכישת ניירות ערף בהצעה מסוימת, שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון שקלים חדשים.